2022-05-20 00:00
Andreas

Föredrar du slät välpolerad pansar på dina enorma dödsmaskiner eller är patina, spett och makabra troféer mer din melodi?
Nu har både Imperial och Chaos Knights äntligen uppdaterats för 9th edition!